• 1. krok – náčrt budoucí koupelny
  1. krok – náčrt budoucí koupelny
 • 2. krok – prostorové řešení koupelny
  2. krok – prostorové řešení koupelny
 • 3. krok – grafický 3D návrh
  3. krok – grafický 3D návrh
 • 4. krok – projektová dokumentace
  4. krok – projektová dokumentace
 • 5. krok – cenová nabídka
  5. krok – cenová nabídka
 • 6. krok – podpis smlouvy
  6. krok – podpis smlouvy

3. krok – grafický 3D návrh

V průběhu dalších 2–3 dnů je zákazník informován o dalším průběhu zakázky a dotázán na případné další požadavky.

Pokud si to přeje, je zpracován konečný grafický 3D návrh, včetně kompletního řešení. Prezentace návrhu v prodejně je bezplatná. Vyžádá-li si zákazník návrh v tištěné či elektronické podobě (zaslání e-mailem), pak je tato služba zpoplatněna částkou ve výši stejné jako v předcházejícím kroku.