• 1. krok – náčrt budoucí koupelny
  1. krok – náčrt budoucí koupelny
 • 2. krok – prostorové řešení koupelny
  2. krok – prostorové řešení koupelny
 • 3. krok – grafický 3D návrh
  3. krok – grafický 3D návrh
 • 4. krok – projektová dokumentace
  4. krok – projektová dokumentace
 • 5. krok – cenová nabídka
  5. krok – cenová nabídka
 • 6. krok – podpis smlouvy
  6. krok – podpis smlouvy

6. krok – podpis smlouvy

Nejpozději během 2–3 dnů od posledního kontaktu následuje další komunikace se zákazníkem s cílem finalizovat kroky potřebné k realizaci zakázky.

Poté, co zákazník vyjádří jednoznačný zájem zakázku realizovat, je vystavena objednávka a dohodnut termín jejího podpisu. Současně je sjednána záloha ve výši 50 % z celkové ceny zakázky. Po zaplacení zálohové platby je se zákazníkem projednán konkrétní termín realizace a následuje objednávka všech prvků, materiálů a doplňků potřebných k uskutečnění zakázky.

Jestliže je zakázka realizována výhradně společností GEVE a její cena přesáhne částku 30 000 Kč, v takovém případě zákazník neplatí za grafické zpracování návrhů. Tato částka je pak při podpisu smlouvy odečtena od celkové ceny zakázky.

Za předpokladu, že byla objednávka podepsána, zákazník uhradil sjednanou zálohu, byl dojednán konkrétní termín realizace a odsouhlaseny finální grafické návrhy, včetně použitých materiálů, vybavení, doplňků a dalších nezbytných náležitostí, přikročí společnost GEVE k samotné realizaci zakázky.